Pokládka podlahy pokračuje

29.4.2022

...už máme hotové 3 domy :) A jedeme dál :)